Navždy odišiel literárny vedec Peter Valček

Navždy odišiel literárny vedec Peter Valček

Peter Valček v roku 1989. Foto: Pavel Kastl


 

Do redakcie sme dostali smutnú správu, že dňa 5. januára t. r. vo veku nedožitých 64 rokov skonal Peter Valček, člen Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a zakladajúcej redakcie Literárneho týždenníka (1988 – 1991).

Doc. PhDr. Peter Valček, CSc. (* 8. 3. 1955 v Bratislave), slovenský prozaik, esejista, scenárista, literárny vedec a redaktor, študoval na Gymnáziu v Senci a odbor fyzika na Prírodovednej fakulte Univerzity Komenského (UK). Pracoval v bratislavskom Večerníku ako elév a redaktor kultúrnej rubriky (1975 – 1976; 1982 – 1984). Absolvoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK (FF UK, 1976 – 1980). Bol vedeckým ašpirantom v Literárnovednom ústave SAV so zameraním na teóriu literatúry a dejiny slovenskej literárnej kritiky (1985 – 1988) a redaktorom obnovenej Literárnej prílohy Smeny (1986 – 1987). Pôsobil v zakladajúcej redakcii Literárneho týždenníka ako vedúci literárnej rubriky (1988 – 1989) a zástupca šéfredaktora (1990 – 1991), potom v agentúre Pictus (1991 – 1999). Prednášal na Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (od 1999) a na Katedre žurnalistiky FF UK v Bratislave (od 2002) a aj ako docent na FF Univerzity Pa v Literárnom informačnom centre ako člen výskumného tímu dlhodobej štúdie Stav a úroveň čítania v Slovenskej republike (2003 – 2009).

Peter Valček v roku 1989. Foto: Pavel Kastl

Na Kongres slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou v Trenčianskych Tepliciach (2016) pripravil s Ľ. Hallonom a Ľ. Šrámekom referát Stav kultúry čítania v SR vo svetle sociologického výskumu, s tézou o požiadavke obnoviť edíciu Čítanie študujúcej mládeže. Pri príležitosti 30. výročia vzniku LT mu SSS a redakcia udelili čestnú poctu za nezameniteľný vklad do vzniku a tvorby LT s prihliadnutím na jedinečnú redakčnú prácu v oblasti literárnej a publicistickej tvorby, ktorú si však už, žiaľ, neprevzal. Žil a tvoril v Ivanke pri Dunaji a Bratislave.

Prozaické dielo: dvojnovela Líška na sklonku leta/Levy benátske (1987), novela Európska groteska (1989), v ktorej intelektuálne reflektoval postavenie Slovenska uprostred Európy, novela Savojský kríž (1998). Ako jeden z prvých v próze využíval koláž rozličných textov. Literárnoteoretické práce: Semiotický ostrov (1996), Osudy eseje (1999), Slovník literárnej teórie A – J (2000), K – Ž (2003) a A – Ž (2. vyd. 2006) a Slovník teórie médií (2003). Písal aj rozhlasové a televízne hry. V Petrovi členovia SSS strácajú kolegu i priateľa a slovenská kultúrna verejnosť talentovaného literárneho vedca. Rodine a príbuzným zosnulého vyjadrujeme hlbokú úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke.

vedenie SSS a  redakcia LT

---

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 16. januára 2019 o 14.00 hod. na Obecnom cintoríne v Ivánke pri Dunaji.