Multižárové podujatie v Dome MS v Bratislave – 21. 12. 2023

Multižárové podujatie v Dome MS v Bratislave – 21. 12. 2023

Výtvarný odbor Matice slovenskej, Spoločnosť Ladislava Novomeského a Spolok slovenských spisovateľov

pozývajú na decembrové

Multižárové podujatie

v sídle Domu MS v Bratislava na Grösslingovej ul. 23, v Bratislave

vo štvrtok 21. decembra 2023 o 14. hod.