Miroslav Pius (1. 1. 2016)

Celej redakcii a LT želám v roku 2016 veľa zaujmavých a podnetných príspevkov a erudovaných prispievateľov.

M. Pius