Miroslav Deglovič (1. 1. 2016)

Miroslav Deglovič (1. 1. 2016)

Pokojné a požehnané prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2016 veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a veľa vďačných čitateľov želá

Miroslav Deglovič, Bratislava