Miroslav Bartoš (31. 12. 2018)

Miroslav Bartoš (31. 12. 2018)

Veľa šťastia  radosti a zdaru v roku 2019 vám vinšuje

Miroslav Bartoš