Milan Soukup s rodinou (2. 1. 2016)

Milan Soukup s rodinou (2. 1. 2016)

Veľa šťastia, pevné zdravie a veľa literárnej tvorivosti s čo najlepšou odozvou a najkvalitnejšími spolupracovníkmi Vám želá spolu so všetkým najlepším v roku 2016

Milan Soukup s rodinou v. r.