Mestá a obce vedú obecné kroniky. Preferujú písané písmo (21. 12. 2015)

Mestá a obce vedú obecné kroniky. Preferujú písané písmo (21. 12. 2015)

Obecné kroniky sú stopou histórie miest a obcí. Dotvárajú miestnu kultúru a upevňujú lokálpatriotizmus, teda pozitívny vzťah obyvateľov k vlastnému mestu a obci a ich histórii.  

Združenie miest a obcí Slovenska nedávno realizovalo prieskum, ktorý mapoval spracovávanie obecných kroník a významné komunitné udalosti. Z tohto prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 6. novembra 2015 do 19. novembra 2015 na vzorke 312 náhodne vybraných samospráv, v ktorých celkovo žije 695 204 obyvateľov, je zrejmé, že mestá a obce oceňujú význam obecných kroník, čo dokazujú aj formou ich spracovávania.

Z celkového počtu respondentov uviedlo 75, 9 % samospráv, že vedú obecnú kroniku. Z nich najviac miest a obcí, konkrétne 85, 9 % píše kroniku písaným písmom. Na počítači spracováva miestnu históriu 12 % samospráv. Inú formu jej spracovania, napríklad ústrižkami z novín, využíva 1, 7 % miest a obcí a zvyšných 0, 4 % uviedlo, že kroniku píšu na písacom stroji. Obecnú kroniku v jazyku národnostnej menšiny vedie 7, 7 % samospráv. Niektoré obce vedú obecnú kroniku písaným písmom a súčasne ju spracovávajú aj na počítači, čo je výhodné pre obyvateľov alebo záujemcov, že si potrebný údaj môžu nájsť bez zapožičania kroniky. Je potrebné, aby mestá a obce venovali veľkú pozornosť uloženiu kroník, aby sa k nej správali ako ku vzácnej knihe, ktorá musí zostať pre ďalšie generácie.

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora považuje obecnú kroniku za jeden z pilierov miestnej kultúry, ktorý treba vnímať aj ako spôsob uchovávania  informácií o tom, čo bolo v konkrétnych rokoch významné, vybudované, aké dosiahli výsledky rozhodujúce subjekty, kto významný navštívil mesto, obec  a dokumentovanie významných obecných udalostí pre budúce generácie. Podľa jeho slov: „Ak správne pochopíme význam a miesto obecnej kroniky z hľadiska budúcnosti, potom ju môžeme aj kvalitne tvoriť. Veď ide o pravdivú históriu miest a obcí, z ktorej budú čerpať nielen historici, ale aj budúce generácie. Platí, keď chceš rozvíjať mesto, obec, poznaj svoju históriu a uchovávaj ju.“ Predseda ZMOS ďalej konštatuje: „V každom meste a obci sa každý rok uskutoční veľa významných udalostí, ktoré majú mať svoje miesto v obecných kronikách. Tie treba vnímať ako odkaz budúcim generáciám o tom, ako sme žili a čo sa nám podarilo  realizovať.“

 

MICHAL KALIŇÁK, hovorca ZMOS

 

Zdroj: e-mail z 21. 12. 2015