Martin Prebudila (1. 1. 2016)

Aj ja Vám - všetko dobré...
srdečne pozdravuje...
Martin