Marián Tkáč

Marián Tkáč
Priatelia, Ježiš vstane z mŕtvych (voskrese) až o niekoľko dní, ale uvedomme si to už teraz. Srdečne Marián Tkáč s rodinou