Vlado a Mária Škutová (27. 3. 2016)

Vlado a Mária Škutová (27. 3. 2016)

Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky,

hojnosť zdravia, šťastia a lásky Vám prajú

Vlado a Mária Škutová