Výstava – Ľubomír Miča: GESTO, FARBA, ŠTRUKTÚRA – vo Veľkej sále Galérie UMELKA – vernisáž 13. 2. 2024 (trvá do 3. 3.)

Výstava – Ľubomír Miča: GESTO, FARBA, ŠTRUKTÚRA – vo Veľkej sále Galérie UMELKA – vernisáž 13. 2. 2024 (trvá do 3. 3.)

Slovenská výtvarná únia a autor Vás srdečne pozývajú na otvorenie novej výstavy

Ľubomír Miča: GESTO, FARBA, ŠTRUKTÚRA

Vernisáž sa uskutoční v utorok 13. februára 2024 o 18.00 hod.

vo Veľkej sále Galérie UMELKA

Dostojevského rad 2, Bratislava

 

***

ĽUBOMÍR MIČA
GESTO, FARBA, ŠTRUKTÚRA
Galéria Umelka, Slovenská výtvarná únia, Dostojevského rad 2, Bratislava
Trvanie autorskej výstavy: 13. 2. 2024 – 3. 3. 2024
Maliarska tvorba Ľubomíra Miču je základným pilierom jeho tvorby takmer dve desaťročia. Súčasná výstava Gesto, Farba, Štruktúra plne vystihuje umelcovu interpretáciu motívov. Predstaví sa výber diel z ostatných piatich rokov. Samotným kompozíciám vždy dominujú všetky farby v bohatých odtieňoch, maliarske gesto a bohatá plastičnosť obrazového priestoru. Mičova štruktúrovaná maľba so sofistikovanou vizuálnou symbolikou vyzýva diváka na dialóg s jeho gestickou interpretáciou. Spontánny prednes jeho abstraktných variácií, improvizácii, premien a objavov zaujme svojou vizuálnou silou a intenzitou. Mičove maliarske diela inklinujú k americkému abstraktnému expresionizmu, k akčnej a gestickej maľbe ale aj európskemu informelu, tachizmu a štrukturálnej maľbe. Jeho obrazy predstavujú explozívne maliarske erupcie. Maľby vyžarujú jasné, ale aj tlmené vnútorné tóny farieb. Majú svoje farebné svetlá, ale aj magické, tajomné hĺbky. Nesú v sebe potrebnú symbiózu človeka a jeho prostredia tak, aby vyjadrovali silu výpovede a maliarskej energie Ľubomíra Miču. Kurátorkou výstavy je historička umenia PhDr. Dagmar Kudoláni Srnenská, PhD.
Viac informácií o umelcovej tvorbe nájdete na stránke www.lubomica.sk

Zdroj:
Katarína Žáková, M.A. 
Kultúrna manažérka a koordinátorka výstav