Literárny týždenník 7 – 8/2016

Literárny týždenník 7 – 8/2016

Rozšírené dvojčíslo Literárneho týždenníka 7 – 8 z 24. februára 2016 v ťažiskovom článku Kto podporuje rozvoj pôvodnej kultúry analyzuje volebné programy za oblasť kultúry, ktoré prezentujú relevantné politické strany kandidujúce v marcových parlamentných voľbách. Parlamentným voľbám sa venujú i dva domáce komentáre. Časopis prináša prezentáciu celoročnej vydavateľskej produkcie Spolku slovenských spisovateľov a Vydavateľstva SSS za rok 2015. Dvojčíslo uverejňuje reportáž z vidieka Príbeh jednej slovenskej hladovej doliny a reportáž s historickým exkurzom o návšteve v Rakúskej národnej knižnici vo Viedni, ktorej riaditeľom – v časoch panovania cisárovnej Márie Terézie, keď sa volala Cisárska dvorská knižnica – bol slovenský mysliteľ, polyhistor, veľký vzdelanec Adam František Kollár. Jeho portrét je súčasťou koláže na prvej strane časopisu. S novým logom Literárneho týždenníka sa tak postupne stáva atraktívnejšou i grafická úprava časopisu. Dvojčíslo prináša aktuálnu úvahu Končí sa európsky príbeh kultúry a myslenia?, článok Dlhá cesta a krátky život kráľa Madagaskaru pri príležitosti výročia slávneho slovenského šľachtica a dobrodruha Mórica Beňovského a ďalšie exkluzívne príspevky, ako aj tradičné rubriky.

 

ÚVODNÍK

Miroslav Bielik: Vydavateľské ozveny

KULTÚRA VO VOLEBNÝCH PROGRAMOCH POLITICKÝCH STRÁN

Kto podporuje rozvoj pôvodnej kultúry?

STRUČNE Z KULTÚRY

Zo sviatku knihy a literatúry v Minsku

Festival Nová dráma, Borowczykove filmy, Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky, Ašpirácie horehronského spevu, Obnova fresky

Z pozvánok

OHLASY NA REDAKČNÚ BESEDU O POSTAVENÍ KNIHY V SÚČASNEJ SPOLOČNOSTI (LT 5 – 6)

Dušan Mikolaj: Môžeme vám poradiť?

Anton Blaha: Umenie potrebuje zákon o kultúre

Teofil Klas: Kniha je dar (báseň)

Anton Hikysch: Vďaka za báseň

KOMETÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

Roman Michelko: Rozloženie figúrok na pred volebnej šachovnici

František Škvrnda: Parlamentné voľby a zahraničná politika SR

ČRIEPKY ZO ZAHRANIČIA

Oscar Morriconemu?, Tolkienove básne, Ocenený DiCaprio, Festival Berlinale

HISTÓRIA

Rudolf Belan: Pyžamová revolúcia

REPORTÁŽ Z VIDIEKA

Rudolf Haspra: Príbeh jednej slovenskej hladovej doliny

UMENIE/DIVADLO/FILM

Milan Polák: Arkádia a Nevina v činohre SND

Terézia Ursínyová: Gróf z Luxemburgu v Olympii

Vladimír Blaho: Melancholická renesancia

Jano Rácz: Divadlo Thália v Košiciach uviedlo Molièrovho Mizantropa

Jana Nežatická: Premiéra Panikárov v Divadle Andreja Bagara v Nitre

Peter Skalin: Zvolenskí divadelníci hosťovali v Bratislave

VÝTVARNÉ UMENIE/FEJTÓN

Alžbeta Jeremiášová: Dedinské korene polieva čerstvou vodou: Na návšteve u maliara JOZEFA CESNAKA

Viera Švenková: Bubny a surmity

REPORTÁŽ/HISTÓRIA

Jana Judinyová: Na návšteve v Rakúskej národnej knižnici: Svet písaného slova a Viedeň

Jozef Petro: Pálenie kníh slovenského Sokrata

ZAHRANIČNÁ REPORTÁŽ

Ivo Engler: K jubileám slávneho slovenského šľachtica a dobrodruha Mórica Beňovského

ÚVAHA

Pavol Tomašovič: Končí sa európsky príbeh kultúry a myslenia? 

LITERATÚRA FAKTU/FEJTÓN

Vincent Šabík: Spätosť s kultúrou, literatúrou a umením: Zamyslenie nad dielom jubilujúceho Ladislava Ondriša

Pavol Dinka: Šanca s fľašou vína

ROZHOVOR

Peter Čačko: Detská literatúra nie je len zamestnanie (S jubilujúcim editorom, prekladateľom, dirigentom a organistom sa zhovára Anna Sláviková)

ČÍTANIE/PRÓZA/POÉZIA

Vladimíra Komorovská: Sekáč

Dalimír Stano: príbeh, blázon, fontána, myšlienka, obzor

Ervin Nagy: Melanž poetickej gramáže: TELEgram, TAUTOgram, DIAgram, kaliGRAM, pentaGRAM

KNIHY SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV A VYDAVATEĽSTVA SSS ZA ROK 2015

PÔVODNÁ SLOVENSKÁ LITERATÚRA

POÉZIA: Viera Benková: Herbár zeme; Miroslava Dudková: Pokrčené verše; Martina Grmanová: Chiméra; Martin Chudík: Cestovný (ne)poriadok; Silvia Gelvanicsová: Anam cara; Štefan Moravčík: Vruby do medu; Ondrej Štefanko: Neviditeľné krídla; PRÓZA: Ján Alexy: Prózy; Vladimíra Komorovská: Utešená família; Ján Labáth: Diaľky a iné; Viera Švenková: Hry vetra; Gejza Vámoš: Hrušovianski hriešnici; Iva Vranská Rojková: Davidov odkaz; Iva Vranská Rojková: Láska v tieni vojny; Zita Zimová: A žili sme... ďalej: Kniha zo života o živote; LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ: Viera Švenková: Anička a smejko; Štefan Moravčík: Chcete vidieť zlatú Bratislavu; Tomáš Tepper: Príbehy strojvodcu Tobiáška; Zuska Stožická: Mamut farby malinového lekváru; LITERATÚRA FAKTU: Anton Blaha: Manderla a modrý Mauritius; Pavol Čarnogurský: Súboj s komunizmom 2; Ján Čomaj: My a čas; Pavol Dinka: Skalické búdy: príbehy o vinohradníkoch a víne; Jozef Markuš: Ľudovít Štúr, štúrovci a slovenský osud (1815 – 2015); Roman Michelko: Slovenská republika v rokoch 1939 – 1945; Juraj Svoboda: Dali nám viac než si mysleli III.; Milan Vároš: Osudy umeleckých zbierok; SPOLOČENSKOVEDNÁ LITERATÚRA: Blažej Belák: Slovo robí človeka: Glosy o jazykovej kultúre; Etela Farkašová: Paralely a prieniky (eseje); Viliam Marčok: Svetová Klára Jarunková; Vincent Šabík: Štúdie o Vincentovi Šikulovi; Jozef Vladár, Viliam Turčány: Venuše slovenského praveku

PREKLADOVÁ LITERATÚRA

POÉZIA, PRÓZA, LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ: Mirko S. Božić: Fľaky na jej rukách; Dragan Jovanovič Danilov: Moje presné; Erich Kästner: Emil a tri dvojčatá; Vladimír Nabokov: Lužinova obrana; Aldous Huxley: Prekrásny nový svet; Felix Salten: Bambiho rodinka; SPOLOČENSKOVEDNÁ LITERATÚRA: Andrew Farlow: Kolaps a jeho dôsledky; Viktor Pelevin: S.N.U.F.F.; Nikolaj Starikov: Geopolitika. Ako sa to robí; Maxim D. Šrajer: Bunin a Nabokov: História súperenia; Richard Tarnas: Vášeň západnej mysle

RECENZIE

Jaroslav Rezník: Presvedčivý dokument doby (MIŠO ŠESTÁK – JÚLIUS LOMENČÍK, ed.: Zažili sme vojnu: Zápisy obecných kroník a spomienky z rokov 1938 – 1945 v hornom Novohrade a Kokavsku)

Margita Ivaničková: Svet dezinformácií (VIKTOR PELEVIN: S.N.U.F.F.)

Pavol Dinka: Neuveriteľné príbehy emigranta (BOHUSLAV RAPOŠ: Ani v Amerike sme sa nestratili)

Boris Brendza: Iba báseň unesie tajomstvo (JAROSLAV REZNÍK: Múdrosť jesenného lístia)

Jozef Špaček: Inšpirujúco aj pre súčasnosť (ALEXANDER MATUŠKA: Osobne a neosobne)

Ján Čomaj: Širokouhlý Leopoldov (IVAN SZABÓ: Žaby na trolaskoch)

Zlata Matláková: Rezidenčný čas (ZORICA HORÁKOVÁ: Kroky ponad súkolia)

SERVIS

Štefan Cifra: Podarí sa obnoviť Klub slovenských spisovateľov? – SSS ďakuje za podporu

Alena Rezková: Prezentácia knihy JANIČIARKA

Dve percentá pre Spolok slovenských spisovateľov

Projekt Knihobežník

Augustín Maťovčík: Zomrel Dušan Dubovský

Tomasz Trancygier: Za Michałom Jagiełłom

Jubileá členov SSS

Zomrel Umberto Eco

Prečítajte si: Februárové číslo Slovenských pohľadov,

Na www.noveslovo.sk

PREDVOLEBNÉ LITERÁRIUM

Ján Kopina: Pêle-mêle v pred(po)volebnom maratóne

Ľudo Majer: Uvarení voliči

Emil Poláčik: Voličská balada

Jozef Bily: Volebné drobničky XXL

Pavol Kall: Záruka – na volebnú tému

Oliver Šabík: K nadchádzajúcim voľbám

Milan Kenda: Predvolebný guláš

Jozef Bily: Aforizmy (dvoj)týždňa

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

Jaroslav Husár: Čo sa zmenilo?