Literárny týždenník 41 – 42/2016

Literárny týždenník 41 – 42/2016

Literárny týždenník 41 – 42 zo 7. decembra 2016 prináša:

ÚVODNÍK

Pavol Dinka: Byť doma pánom...

AKTUALITY

Miroslav Bielik: V Kúpeľoch Štós odhalili bustu LADISLAVA NOVOMESKÉHO: Hold veľkému básnikovi: Iniciatíva RUDOLFA SCHUSTERA a vedenia kúpeľov

Katarína Soukupová: Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016

Rozália Cenigová: Knihy rozprávajú príbehy

Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy (Preklad P. D.)

Ceny AOSS za rok 2015

ANKETA LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA o udalostiach v slovenskom kultúrnom, umeleckom a najmä literárnom živote v roku 2016 a o žiaducich zmenách v roku 2017

KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

Roman Michelko: Začiatok konca súčasného establišmentu

Ľudovít Števko: Mediálne prešľapy

František Škvrnda: Znovu o ruskej hrozbe

VÝTVARNÉ UMENIE

Milan Vároš: Americkí milionári a diela európskych majstrov

František Karas: Nad tvorbou nedávno zosnulého Ivana Schurmanna: Statočný robotník kumštu

DIVADLO

Milan Polák: Premiéra hry Radošinského naivného divadla To nemá chybu: Šesť podôb Stanislava Štepku

Milan Polák: Hra Pavla Weisa a dramatizácia poviedok Roalda Dahla v činohre SND: Meditácie o budúcnosti a groteskná komédia: 

Terézia Ursínyová: Štátna opera v Banskej Bystrici uviedla premiéru opery Tosca: V symbolickom podaní, presvedčivo a zaujímavo

ROZHOVOR/DIVADLO

Rozhovor s jubilujúcim hercom a recitátorom Františkom Kovárom: Džentlmen nielen na pódiu (Zhovára sa Anna Sláviková)

KONGRES SLOVENSKÝ CH SPISOVATEĽOV

Július Lomenčík: Literatúra a škola: Vystúpenie na Kongrese slovenských spisovateľov (september 2016)

OSOBNOSŤ/LITERATÚRA FAKTU

Emil Benčík: K jubileu spisovateľa a publicistu Ladislava Švihrana: Svet plný záhad a zázrakov

 

ČÍTANIE PRÓZA/BÁJKA

Štefan Bistrančin: Amsterdam

Ivan Andrejevič Krylov: Sviňa pod dubom (Preložila a ilustrovala Natália Murat-Oravcová)

ČÍTANIE/POÉZIA

Anna Dudášová: Zelené plamene; Na upätí vrchu; Kosec (Preložila Viera Benková)

Jeremija Lazarević: Čas netvorov; Stopa; Svetelná voda; Teplo; Lapač snov?; Znenazdania (Preklad Miroslav Demák)

RECENZIE

Lenka Mihová: Oslobodzujúcu pravda (OLEXÁK, Peter: Kristianizácia prvých storočí: Okolnosti, procesy a zmeny mentality. Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo KU, 2015)

Viliam Apfel: Vzácne svedectvo o časoch smútku a beznádeje (VÁROSS, Marian: Deň za dňom samota: Z denníkov 1953 – 1988. Bratislava: Marenčin PT, 2016)

Eva Fordinálová: Dni sa nám krátia – rozozvučme zvon! (ŠVENKOVÁ, Viera: Deň je krátky. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2016)

Ján Čomaj: Svieži obraz duše mesta na Seine (JURÍK, Ľuboš: Paríž očami dažďa. Bratislava: AlleGro, 2016)

Ľubomíra Miháliková: Hľadanie seba a strach z vlastného obrazu  (JAGLOVÁ, Tatiana: Strach zo zrkadla. Bratislava: Marenčin PT, 2016)

Jozef Markuš: Dôležitý krok v odklínaní nás samých (FORDINÁLOVÁ, Eva: Odklínanie Vajanského: K 100. výročiu úmrtia. Martin – Bratislava: Politologický odbor Matice slovenskej v spolupráci s Vydavateľstvom Spolku slovenských spisovateľov, 2016)

Jaroslav Rezník: Slovenské slovo je prítomné v celom svete (Slovenský svetový kalendár 2017. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2016)

RECENZIA/SCI-FI LITERATÚRA

Lenona Štiblaríková: Stretnutia s mimozemšťanmi v slovenskej románovej tvorbe po roku 1989: Vesmír je náš domov

SERVIS

Pocta Viktorovi Timurovi

Helena Pagáčová: Literárny festival Jašíkove Kysuce 2016

Ingrid Lukáčová: Ruže mojej duše

Štefan Cifra: Vinári o knihe Skalické búdy

Vyhodnotili celoslovenskú literárnu súťaž Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára

R. A. Ružomberský: Umelecké a literárne stretnutia v Ružomberku: Bilancia knižnej produkcie; Zázrak života

Príbeh mafiánskeh o zabijaka (Predstavili knuhu Gustáva Murína)

Prečítajte si na www.noveslovo.sk

LiTERÁRMIUM

Milan Kenda: Rovnice bez neznámych

Ľudo Majer: Aforizmy spod čapice

Vlado Javorský: Vianočné prskavky

Pavel Fábry: Novoročné záväzky

Milan Kupecký: Humorista o humore; Aforizmus (dvoj)týždňa

Alexander Scholz: Právnické čriepky

Milan Lechan: Jesenný výpredaj

Jozef Bily: Drobničy XXL

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

René Pavlík: Cti otca svojho a matku svoju...

Dušan Piršel: Mládež potrebuje príklady

 

Kresby: Peter Gossányi, Ľubomír Kotrha