Literárny týždenník 33 – 34/2015

Literárny týždenník 33 – 34/2015

Literárny týždenník 33 – 34 zo 7. 10. 2015 prináša:

 

* ROZHOVOR

* L. Lysák: Suverenita Slovenskej republiky – posvätný záväzok pre každú vládnu garnitúru (s predsedom Slovenskej ekonomickej spoločnosti – Nezávislého združenia ekonómov Slovenska o niektorých silnejúcich čechoslovakistických tendenciách v našej spoločnosti sa zhovára P. Dinka)

* KULTÚRNE DEDIČSTVO

* Š. Cifra, O. Šabík: Zachráňme Klub slovenských spisovateľov a budovu Domu slovenských spisovateľov!: Zvádzame zápas o hodnoty, tradície a kultúru

* ESEJ/EKONOMIKA/SOCIOLÓGIA/LITERATÚRA

* J. Lazar: Majetková nerovnosť vo svete: Hrozba pre našu civilizáciu

* Festival Dni slovenskej literatúry 2015

* KOMENTÁRE/ZAHRANIČIE/DOMOV

* F. Škvrnda: Jubilejné (70.) Valné zhromaždenie OSN

* Ľ. Števko: Časovaná bomba migrácie

* R. Michelko: Island odštartoval revolúciu v bankovníctve

* UMENIE/HUDBA/DIVADLO

* T. Ursínyová: 51. ročník Bratislavských hudobných slávností

* J. Nežatická: Medzinárodný festival Divadelná Nitra s jasným posolstvom

* M . Polák: Hry E. Palmetshofera Hamlet je mŕtvy a Faust je hladný uviedli v Nitre

* J. Nežatická: Hry, ktoré nútia premýšľať: Hamlet je mŕtvy a Faust je hladný

* VÝZVA SSS – zachráňme klub slovenských spisovateľov!

* Vývoj situácie okolo Klubu slovenských spisovateľov: Apeluje vyše 630 signatárov Výzvy SSS márne?

* SERVIS/LITERATÚRA

* Z. Matláková: O literatúre v jubilujúcej Trnave

* Spolok slovenských spisovateľov má svoju odbočku už aj v Trenčíne

* Vyhlásenie účastníkov zakladajúceho zhromaždenia trenčianskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov

* V Moskve vydali knihu poviedok slovenských autoriek

* OSOBNOSTI/ČÍTANIE/POÉZIA

* A. Blaha: Lyrik s mladíckym pohľadom: Jedinečný textár a básnik K. Peteraj sedemdesiatročný

* Š. Cifra: K. Peteraj (medailón)

* K. Peteraj: Mesiac, O neumieraní, Stará matka

* ROK Ľ. ŠTÚR/KALEIDOSKOP/RECENZIE

* J. Borguľová-Hornomičinská: Banská Bystrica v živote Ľudovíta Štúra

* Stretnutie s významným ruským spisovateľom

* M. Pius: Som a budem (rec. I. Hudec)

* K. Hudecová: S ránom prichádza nádej (rec. T. Klas)

* J. Michalov: Národ a jeho učitelia, dejiny kristianizácie Slovákov (rec. M. Augustín)

* I. Szabó: Prešporsko-bratislavské historky (rec. V. Apfel)

* ČÍTANIE/PRÓZA

* V. Komorovská: Afrodita (úryvok z pripravovaného románu Utešená família)

* RECENZIA

* V. Krasnohorská: Vo vetre života (rec. M. Kenda)

* UMENIE/DROTÁRSTVO

* A. Blaha: V Čadci Drôtománia, v Bratislave Drotária

* Unikátny betlehem od drotárky Ľ. Kullovej

* ESEJ/UMENIE/FILM

* V. Švenková: Podhubie kultúry

* O priazeň Americkej akadémie sa bude uchádzať film Koza

* LiTERÁRIUM

* P. Gossányi: Sedem aforizmov

* J. Bily: Drobničky XXL

* P. Fábry: Knihožrúti

* Ľ. Majer: Aforizmy spod čapice

* M. Kenda: Morality a iné hity

* M. Kupecký: Kto ako hovorí

* P. Fábry: Aforizmus (dvoj)týždňa

* FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* E. Hunčagová: Treba čítať objektívnejšie médiá

* J. Jacoš: Komentáre treba – demokracia je zaujímavá aj tým, že je pestrá i názorovo