Literárny týždenník 27 – 28/2018

Literárny týždenník 27 – 28/2018

LETO S LITERÁRNYM TÝŽDENNÍKOM POKRAČUJE – ROZŠÍRENÉ VYDANIE NA 24 STRANÁCH!

 

Literárny týždenník 27 – 28 z 22. augusta 2018 prináša:

ESEJ

* Pavol Dinka: A čo keď sa mýlime? (O zložitom procese hľadania pravdy)

AKTUALITY

* Vladimír  Skalský: Centrum slovenského zahraničia v Bratislave: Na podporu zriadene Domu pre zahraničných Slovákov na bratislavskej Laurinskej ulici

* Mária Komorová: Pripomenuli sme si 300. výročie opätovného založenia Malého Kereša/Kiskőrösa slovenskými kolonistami: Príspevok oboch národov do európskej kultúry

* Igor Válek: Dôležitý slovanský odkaz z Terchovej

ČRTA

* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy

POZNÁMKA

* Eva Fordinálová: Odkaz pochodcom

PÍŠETE NÁM...

* (Ing. Rudolf Haspra, CSc., publicista, redaktor, knižný editor, Bratislava, Karel Klatt český básnik, Bratislava, Miroslav Póša, Bratislava)

DOMÁCE A ZAHRANIČNÉ KOMENTÁRE

* Ľudovít Števko: Nové kolo hystérie

* Branislav Fábry: Atentát na prezidenta Venezuely

* František Škvrnda: Irán – hlboká trauma USA

TÉMA: AUGUST 1968 A DNEŠOK

K 50. VÝROČIU UDALOSTÍ ROKU 1968 A K 30. VÝROČIU VZNIKU SAMOSTATNEJ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ján Bobák: Najdôležitejším výdobytkom Pražskej jari bola česko-slovenská federácia: „Lenin zobuď, Brežnev sa zbláznil!“

* Jaroslav Chovanec: Prečo nebolo referendum pri rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky: Úspešný príbeh v našich dejinách (od roku 1968 až po vznik SR 1. januára 1993)

* Áron Máthé: Pražská jar a Maďarsko v roku 1968 (O vzťahoch ALEXANDRA DUBČEKA a JÁNOSA KÁDÁRA)

* Miroslav Pius: Hrsť spomienok na bratislavaský 21. august 1968: Vták svetla

* Ján Fekete: Štrnásť hodín hrôzy (Reminiscencie na august 1968)

REPORTÁŽE

* Jaroslav Rezník: Reminiscencie na Slovanský zjazd v Prahe 2018: Praha s prstami slnka

* Ján Cíger: Tisícročná včela: Reportážny návrat po stopách MATEJA HREBENDU (Od Hýb až po Liptovský Mikuláš)

* Zlata Matláková: Deň pracovného pokoja (Pohľad do srdca nedeľnej kultúrnej Trnavy)

VÝTVARNÉ UMENIE/LETO V SLOVENSKÝCH GALÉRIÁCH

* Dušan Mikolaj: Veľkolepá CIPÁROVA prezentácia

* Andrea Németh Bozó: Sprítomnenie tradičného remesla

* Adam Vlček: Maľba JÁNA BERGERA

* Ivan Jančár: Bodkovanie PETRA ROLLERA na kameň

ROZHOVOR

* S GIORGIOM SILFERIM, talianskym profesorom esperantológie: Esperantská literatúra má korene aj na Slovensku (zhovára sa Gustav Murín)

REPORTÁŽ

* Gustav Murín: Bohatá literárna tradícia – na návšteve u gruzínskych spisovateľov a novinárov

JUBILEUM

* Michal Roman: Objavuje nové umelecké dimenzie – Prof. JÁN JURČO 85-ročný

TÉMA: SOCHA MARTINA KUKUČÍNA

* Stanislav Bajaník: K Meštrovićovmu originálu sochy MARTINA KUKUČÍNA: Tabuľa vďaky je naším národným imperatívom

* Elena Šebová: Ešte poznámka k MARTINOVI KUKUČÍNOVI

SLOVENSKÁ LITERATÚRA V ZAHRANIČÍ

* Vincent Šabík: Oneskorená slzička – na margo neúplných a klamlivých informácií o antológii slovenskej novely 20. storočia, ktorá vyšla v Spolkovej republike Nemecko v roku 1969

REPORTÁŽ

* Alžbeta Remiášová: Po Taliansku s GOETHEHO knihou – po stopách veľkého básnika na Sicílii

JUBILEUM/OSOBNOSŤ

* Jubilejné pripomenutia PhDr. ĽUDOVÍTA HARAKSIMA, CSc. (1928 – 2008): Historik so srdcom matičiara

GLOSA

* Jozef Čertík: JÁN SMREK a jeho Elán

ČÍTANIE/POÉZIA

* Milan Zelinka: Ilúzia

ESEJ

* Stanislav Hvozdík: Poznatková spoločnosť, poznatok ako pravda a stredoeurópsky konzervativizmus: Človek sa nesmie stať číslom

RUSKÁ LITERATÚRA/OSOBNOSŤ

* Jozef Mikloško: Desať rokov od úmrtia veľkého spisovateľa ALEXANDRA ISAJEVIČA SOLŽENICYNA: Svedomie menom Solženicyn

RECENZIE

(Recenzujeme súčasnú slovenskú pôvodnú a prekladovú literatúru)

* Anton Gúth: Rozširujúce sa poznatky o včasnoslovenských národných dejinách (Bojná 2: Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk. Editori: Karol PIETA, Zbigniew ROBAK. 2. rozšírené vyd. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2017)

* Anton Blaha: Keď je svedomie dôležitejšie ako život (LEIKERT, Jozef: Rozčesnutý čas Marka Frauwirtha. Bratislava: AOSS, Vydavateľstvo Luna, 2017)

* Dagmar Mária Anocová: Vzájomná prepojenosť prírody a človeka. (BENKOVÁ, Viera: Panónske haiku. Báčsky Petrovec: SVC, 2018)

* Jana Javorčíková: Psychológia a beletristická tvorba... (ŠTUBŇA, Pavol: Psychológia literatúry. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017)

* Ján Kačala: Fenomén Slniečko (SLIACKY, Ondrej, a kol.: Časopisecký fenomén Slniečko v kontexte slovenskej detskej a národnej literárnej kultúry. Bratislava: Univerzita Komenského 2018)

* Viliam Apfel: Svet, ktorý zanikol (VAŠŠ, Martin: Zlatá bohéma: Umelecká bohéma v bratislave: 1920 – 1938. Bratislava: Marenčin PT, 2018)

* Silvia Fecsková: V službách slovenskej vzdelanosti (JURČIŠINOVÁ, Nadežda: Juraj Kello-Petruškin na Šariši. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017)

* Jozef Špaček: Pramene sú hlboko (HOLKA, Peter: Ohyb rieky. Bratislava: Ikar, 2017)

* Ľuboš Jurík: Keď otec píše o synovi. (JURÍK, Martin: 2084, Bratislava: Marenčin PT, 2018)

ZO SVETA LITERATÚRY/KALEIDOSKOP DOMÁCEJ A ZAHRANIČNEJ LITERATÚRY
GENIUS LOCI

* Igor Válek: Vajanského hrobka na Národnom cintoríne

KNIHA (DVOJ)TÝŽDŇA

* Podozrivý milovník detektívok (CHRISTIE, Agatha: Vražda Rogera Ackroyda. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2018, 232 s., ISBN 978-80-220-2043-5)

ČO ČÍTA...

* ADELA VINCZEOVÁ, najoceňovanejšia moderátorská osobnosť (Pripravila KATARÍNA KOLÁRIKOVÁ)

LITERÁRNE OZVENY

* Martin Tatranský: Čo je v moci literatúry?

TIPY NA VOĽNÉ LETNÉ DNI A ČÍTANIE

* Podľa www.vydavatel.sk

SERVIS

Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – september 2018

* 27. 9. 1948 – Jozef Banáš (70)

AKTUALITY

Projekt o najúspešnejších Slovákoch

Knihy pre deti z rómskych komunít

NEKROLÓG

* Opustila nás MÁRIA HAŠTOVÁ (* 21. 9. 1922 – † 15. 6. 2018)

* Za MILANOM MAJTÁNOM (* 3. 5. 1934 – † 30. 6. 2018)

* Zomrel SVÄTOSLAV MATHÉ (* 1943 – 30. 6. 2018)

NOVINKY VYDAVATEĽSTVA SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV

  • Iva Vranská Rojková: Tatrínski orli. Rozmery: 175 x 245 mm, 240 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-026-0. Cena: 14,90 €
  • Nestorov letopis: Povesť o dávnych časoch na ruskej zemi. Rozmery: 175 x 247 mm, 319 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-025-3. Cena: 14,90 €
  • Martin Chudík: Precitnúť. Rozmery: 125 x 185 mm, 80 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-033-8. Cena: 6,90 €

PREČÍTAJTE SI

* Na www.noveslovo.sk (4. – 15. 8. 2018)

LITERÁRIUM

(Aforzimy, epigramy a úsmevné myšlienky z najnovšej tvorby slovenských humoristov)

* Adrián Panáček: Veľkorysosť; Doplnenie Murphyho zákonov
* Peter Gossányi: Aforizmy
* Milan Kenda: Školníci, školáci, záškoláci; Aforizmus (dvoj)týždňa
* Ján Grešák: Zapleteným jazykom: Špicialista; Zhovorca; Kapitulizmus
* Milan Kupecký: Satirický miš-maš
* Tomáš Turner: Nikdy, nikdy
* Zdenka Kalčíková: Tropimetre
* Mikuláš Jarábek: Kalendárium: Antropologické
* Alexander Scholz: Výroky neznámych: Stratený; Majiteľ

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* Bohuslav Rapoš: Spomienka na august 1968

 

Kresby: Ľubomír Kotrha

LETO S LITERÁRNYM TÝŽDENNÍKOM POKRAČUJE! – ČÍTAJTE ATRAKTÍVNE MÉDIUM PRE KULTÚRNU VEREJNOSŤ!

Hlavný partner vydania Literárneho týždenníka č. 27 – 28/2018: Fond na podporu umenia.

Vydanie LT č. 27 – 28/2018 sa realizovalo vďaka finačnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.