Literárny týždenník 17 – 18/2016

Literárny týždenník 17 – 18/2016

Literárny týždenník 17 – 18 zo 4. mája 2016 prináša na prvej strane príspevok Aká je slovenská politická kultúra a vo vnútri časopisu články na hlavnú tému dvojčísla Ekonomika, daňové raje a multikulturalizmus. Časopis uverejňuje v úvodnom stĺpci Komuniké zo zasadnutia Rady Spolku slovenských spisovateľov – vrcholného poradného orgánu SSS, ktorý tvoria významní slovenskí štátnici, politici, vedci, spisovatelia a kultúrni dejatelia – k aktuálnym programovým otázkam SSS, najmä k situácii okolo poskytnutia neúnosne zníženej dotácie Literárnemu týždenníku, k príprave Kongresu slovenských spisovateľov v septembri t. r. a k nevyváženej spolupráci Literárneho informačného centra so spisovateľmi a spisovateľskými organizáciami. Fotografia na prvej strane je z Medzinárodného knižného veľtrhu v Budapešti, ktorý predstavuje neprijateľné praktiky nepozvania SSS ako najpočetnejšieho a najstaršieho združenia spisovateľov na Slovensku na podujatie, kde sa prezentovala Slovenská republika. Rada podporila požiadavku SSS na skvalitnenie dotačnej politiky štátu v podpore vydávania literárnych časopisov, úsilie redakcie v oblasti obsahovej a grafickej transformácie časopisu a jeho webovej stránky, ako aj usporiadanie kongresu a vyzvala LIC k väčšej súčinnosti v prospech celej slovenskej pôvodnej a prekladovej literatúry a všetkých spisovateľov a spisovateľských združení. Rubrika Komentáre sa venuje vnútropolitickým otázkam „hľadania opozičných alternatív“ a zahraničnopolitickej téme obáv Washingtonu z anglického brexitu. V novej rubrike Kyvadlo času redakcia sprítomňuje Kongres slovenských spisovateľov z roku 1936 úvodným článkom Jednotne v zápase za mier, proti fašizmu, v ktorom sa približujú jeho prípravy organizované pre 80 rokmi SSS – predchodcom dnešného SSS. Dvojčíslo prináša exkluzívny kultúrnohistorický príspevok o vzťahoch Svetozára Hurbana Vajanského a Alberta Šakrvana, esej o európskom rozmere tvorby slovenského spisovateľa Jozefa Cígera Hronského a rozhovor s majstrom svetovej pantomímy Milanom Sládkom. Výstupom z nedávneho stretnutia zástupcov SSS a Obce spisovateľov ČR vo Vysokých Tatrách je rozhovor s predsedom Obce Tomášom Magnusekom. V LT, samozrejme, nechýbajú tradičné rubriky, ako Stručne z Kultúry, Z pozvánok, recenzie umeleckých podujatí a knižných titulov, servis, zo života SSS, LiTERÁRIUMFórum kultúrnej verejnosti.

 

ÚVODNÍK/ZO ŽIVOTA SSS

Komuniké zo zasadnutia Rady SSS

ZAMYSLENIE

Ábel Kráľ: Aká je slovenská politická kultúra

SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS/STRUČNE Z KULTÚRY

Štefan Cifra: Beseda s Rudolfom Schusterom

Dotácie umelcom

Paštéka v čadčianskej galérii

Ocenili Pavla Branka

Slávne ilustrácie

Slovenský gospel

Ján Bábik: Cervantes, Shakespeare a VOSR

Z POZVÁNOK

KOMENTÁRE/DOMOV/ZAHRANIČIE

Roman Michelko: Hľadanie opozičných alternatív

Ľudovít Števko: Hlavybôľ z plebiscitu

František Škvrnda: Prečo sa Washington bojí brexitu?

TÉMA: EKONOMIKA, DAŇOVÉ RAJE A MULTIKULTURALIZMUS

Jaroslav Husár: Existencia ekonomických oblúd

Margita Kániková: Divoký kapitalizmus a dnešná doba

UMENIE/DIVADLO/DEJINY

Milan Zelinka: Listy pre Klaudiu (5)

Milan Polák: Málo známu hru ŠTEFANA KRÁLIKA o Jankovi Kráľovi uviedlo Divadlo J. Palárika: Javisková výpoveď o duchovnom svete básnika

Ľudovít Vongrej: Banskobystrická Štátna opera pripravila premiéru hudobno-dramatického a tanečného diela o šikanovaní od DANY DINKOVEJ: Akútny problém spoločenského násilia

ROZHOVOR

Milanom Sládkom: Magické umenie pohyb (s majstrom svetovej pantomímy sa zhovára Anna Sláviková)

KYVADLO ČASU

Michal Eliáš: K 80. výročiu konania Kongresu slovenských spisovateľov, vedeckých pracovníkov a publicistov v Trenčianskych Tepliciach: Jednotne v zápase za mier, proti fašizmu (1)

DEJINY/OSOBNOSTI/LITERATÚRA

Augustín Maťovčík: Vzťahy Svetozára Hurba na Vajanského a Alberta Škarvana

Ján Švantner: Od obrazu k vízii: Osobnosť stále prítomná a aktuálna: K 120. výročiu narodenia slovenského spisovateľa JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO (* 23. 2. 1896 – † 13. 7. 1960)

Ivan Jackanin: Už zasa čítam Kapolku

ČÍTANIE/PRÓZA/POÉZIA

Iveta Zaťovičová: Prestupná stanica

Bea Hric Swetlunka: Emotívne pletitosti: Samota, Kozub vo mne nepáli, Keď si pochopil, Tá strecha

Beáta Vargová-Kuracinová: Pod lístím, Pierko po pierku, Ružový sonet, Letopočet

REPORTÁŽ/POÉZIA

Zuzana Kuglerová: Poézia a halušky? Aj tak sa dá...

RECENZIE

Miloš Ferko: Menej či viac? (KATARÍNA KOLÁRIKOVÁ KOŇARIKOVÁ: Medzi riadkami, 2016)

Miloš Drastich: Pamodaj šťastia, humorista! (MILAN KENDA: Usmievavý jeleň: Humoresky, 2015)

Anna Švecová: O literatúre netradične (MARTINA PETRÍKOVÁ: K vybraným aspektom slovenskej (post)modernej literatúry, 2015)

Jozef Špaček: Od obdivu k pohŕdaniu (Bunin a Nabokov) (MAXIM D. ŠRAJER: Bunin a Nabokov: Príbeh súperenia, Preložil Miloš Ferko, 2015)

Ján Čomaj: Priame svedectvo priameho muža (PETER COLOTKA: Vo víre času, 2015)

ROZHOVOR

Tomáš Magnusek: Pozitívny úvod do vzájomnej spolupráce (s predsedom Obce spisovateľov ČR sa zhovára Ondrej Kalamár)

SERVIS/ZO ŽIVOTA SSS/LITERATÚRA

Nominácie na Ceny Spolku slovenských spisovateľov za rok 2015

Martin Prebudila: Jubilejné snemovanie na Dolnej zemi

Alexander Ruttkay jubiluje

Odišla Oľga Pavúková, muzeologička, kultúrna historička, bývalá politička a dlhoročná riaditeľka Múzea Ľudovíta Štúra v Modre  (* 1944 – † 2016)

Zomrel Vladimír Oleríny, prekladateľ, literárny historik, člen SSS (* 1921 – † 2016)

Najkrajšie slovenské knihy za rok 2015

Slovensko-český literárny večer v Prahe (Divné dny, Láska v pěti novelách)

Prezentácie kníh (Vladimíra Komorovská: Utešená família, Bratislava, 19. 4. 2016, Milan Vároš: Velikáni výtvarného umenia, Poklady panovníkov a slovenskej šľachty, Osudy umeleckých zbierok, Bratislava, Bratislava 20. 4. 2016)

Prečítajte si na www.noveslovo

LiTERÁRIUM

Alexander Scholz: Príslovečné rady

Zdenka Kalčíková: Mikrometre

Miroslav Košút: Aforizmy

Emil Poláčik: Balady: Poslanecký rozsudok (nad voličom), Ministersko-nezamestnanosná, Skazonosná

Milan Lechan: Minilexikón, s r. o.

Ľudo Majer: Aforizmy spod čapice

Etela Farkašová: Aforizmus (dvoj)týždňa

FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

Pavol Kall: Tvár budúcej Európy