Literárno-hudobný večer Iwaszkiewicz – Szymanowski – Kráľ Roger – v Poľskom inštitúte v Bratislave – 26. 2. 24

Literárno-hudobný večer Iwaszkiewicz – Szymanowski – Kráľ Roger – v Poľskom inštitúte v Bratislave – 26. 2. 24