Literárne snemovanie v Srbsku (4. 5. 2019)

Literárne snemovanie v Srbsku (4. 5. 2019)

Na snímke Zdenka Valentová Belićová, laureátka Cenu Nového života za rok 2018, ktorú jej udelili na Literárnom snemovaní v Báčskom Petrovci v Srbsku 4. mája 2019

V znamení 70. výročia Nového života a jubileí spisovateľov

KATARÍNA PUCOVSKÁ

Literárne snemovanie v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci v Srbsku 4. mája t. r. sa venovalo 70-ročnému slovenskému krajanskému mesačníku pre literatúru a kultúru Nový život (), ktorý je spolu so Slovenským vydavateľským centrom organizátorom tohto podujatia, ako aj životným jubileám Viery Benkovej (80), Michala Harpáňa (75), Víťazoslava Hronca (75), Jozefa Klátika (70), Miroslava Bielika (70) a Vladimíra Valentíka (60). Úvodom sa prihovorila Zdenka Valentová Belićová, šéfredaktorka Nového života a účastníkov pozdravila i Anna Medveďová, riaditeľka gymnázia, Libuša Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM), a Anna Čapeľová, predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM.

V prvej časti snemovania udelili Cenu Nového života za rok 2018 Zdenke Valentovej Belićovej za cyklus básní Éterizácia uverejnený v č. 5 – 6, 2018. Komisia na udelenie Ceny Nového života pracovala v zložení Michal Harpáň, Mária Kotvášová Jonášová a Marta Pavčoková, predsedníčka. Šéfredaktorka Z. Valentová Belićová priblížila dejiny tohto nášho sedemdesiatročného literárneho časopisu a informovala aj o jeho elektronických vydaniach na webovej stránke www.novyzivot. net.

 

Jubilanti (zľava): Vladimír Valentík, Viera Benková, Víťazoslav Hronec a Miroslav Bielik

 

Jubilatka, osemdesiatnička Viera Benková predniesla svoju Aprílovú úvahu a jej Recept na dlhoveký poetický život... a o. i. žartom poznamenala: Ak vás v jubilejných rokoch velebia, vedzte, že mnohí začínajúci autori by vás už najradšej videli celkom za uzavretými dverami neba... pochváľte však ich snahu písať a básniť, hneď vás posadia na velebný trón! Michal Harpáň hovoril o svojej pedagogickej práci so študentmi a svojom kapitálnom diele Teória literatúry (vyšlo v piatich vydaniach).

Témou referátu Víťazoslava Hronca boli Veľkí a malí básnici. Predsedu Spolku slovenských spisovateľov z Bratislavy Dr. Miroslava Bielika, jediného zahraničného jubilanta, si organizátori a účastníci podujatia osobitne uctili, keďže roky nezištne rozvíja medzinárodnú spoluprácu spisovateľov a v rámci nej aj spoluprácu spisovateľských združení a literátov zo Srbska a Slovenska. M. Bielik na snemovaní jubilantom odovzdal Čestné pocty Spolku slovenských spisovateľov.

 

Na snímke (dolu) Martin Prebudila prednáša laudácio

 

Potom odzneli referáty venované jubilantom: Miroslav Dudok: Deviatkové vektory kultúrnej pamäti: 1939 (V. Benková), 1949 (J. Klátik), 1959 (V. Valentík) a súvislosti (1919 Gymnáziu, 1949 Nový život a i.); Zoran Đerić: Srbská literatúra na stránkach Nového života v 21. storočí; Vladimíra Dorčová Valtnerová: Nový život digitálnej doby; Miroslav Kaveždi: Vedecká komunikácia časopisu Nový život v roku 2018 (prečítala Viera Dorčová Babiaková); Katarína Melegová Melichová: Príspevok o V. Benkovej; Zuzana Čižíková: Obrady, rituály a mýty v poézii V. Benkovej; Etela Farkašová: Pokus o poetický portrét Viery Benkovej (prečítala Katarína Pucovská); Daniel Pixiades: Chrám (báseň venovaná Vierke) (prečítala Katarína Pucovská); Martin Prebudila: Neskutočné skutky a skutočnosti majstra M. Bielika; Viera Benkova: Lyrická esej o M. Bielikovi; Marína Šimáková Speváková: Príspevok k jubilantom; Zuzana Týrová: O V. Hroncovi trochu inak...; Martin Prebudila: Mytologický fénix nielen na obrazoch, ale aj v živote maliara a básnika J. Klátika k životnej sedemdesiatke; Ladislav Čáni: Spiritus movens; Martin Prebudila: Vali templár, rytier kultúry a ochranca kultúrneho života vojvodinských Slovákov; Samuel Koruniak: Jazykovedné práce v časopise Nový život na prelome dvoch tisícročí (zaslal príspevok). S úsmevmi a peknými želaniami do 64. Literárneho snemovania! Nech ten úsmev na tvári trvá a pozitívna energia nevysychá!

Foto: autorka

 

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.