Literárna súťaž z vlastnej tvorby INŠPIRÁCIE SPOD SITNA (uzávierka: 30. 6. 2017)

Literárna súťaž z vlastnej tvorby INŠPIRÁCIE SPOD SITNA (uzávierka: 30. 6. 2017)

ŽIVENA – Spolok slovenských žien v Banskej Štiavnici a ŽIVENA – Spolkový dom Martin

vyhlasuje

23. ročník literárnej súťaže z vlastnej tvorby

INŠPIRÁCIE SPOD SITNA

Téma: voľná

Literárna forma: próza

Veková kategória: žiaci 5. – 9.ročníka ZŠ

Rozsah: 1 – 5 strán A4

Uzávierka: 30. jún 2017

Vyhodnotenie: september 2017 – Spolkový dom Živena, Martin


Podmienky: Tento ročník má upravené propozície, termín konania a vekovú kategóriu.

Súťažné práce musia byť napísané na PC alebo stroji a zaslané na e-mail: zivena.bs@gmail.com alebo na adresu: Mgr. Renata Taligová, Zvonová 22, 96901 B.Štiavnica

 

Za každou prácou treba uviesť:
meno a priezvisko, vek, adresa školy alebo adresa bydliska, mail, tel.číslo.

Porota určí víťazné práce, ktoré budú v rámci slávnostného vyhodnotenia v Spolkovom dome Živena v Martine prezentované hereckými osobnosťami.
Výsledky budú zverejnené na FB-stránke: Živena Banská Štiavnica, ocenení autori budú kontaktovaní a pozvaní ma slávnostné vyhodnotenie.

Na všetky práce sa teší odborná porota!
Mgr. Renáta Taligová Predsedníčka MO Živena Banská Štiavnica

 

(Zdroj: E-mail z 8. 5. 2017)