Letná škola žurnalistiky pre krajanov 2015 v Bratislave (16. – 24. 8.)

Letná škola žurnalistiky pre krajanov 2015 v Bratislave (16. – 24. 8.)

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje aj tohto roku Letnú školu žurnalistiky 2015 – pre krajanov, ktorí pôsobia v masových médiách. Už tradične sa podujatie uskutoční v dňoch 16. – 24. augusta v Bratislave na pôde katedry žurnalistiky. Letnú školu žurnalistiky pre krajanov 2015 otvorí v pondelok 17. augusta na pôde FiF UK dekan fakulty Jaroslav Šušol, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík a vedúca Katedry žurnalistiky FiF UK Svetlana Hlavčáková.

Krajanskí žurnalisti z Chorvátska, Nemecka, Rumunska, Ruska a Srbska  absolvujú kurzy vedené pedagógmi katedry žurnalistiky, zamerané na aktuálnu mediálnu scénu. Zároveň si budú rozvíjať svoje jazykové schopnosti a žurnalistické zručnosti. Tohtoročná Letná škola žurnalistiky 2015 je zameraná na 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, preto sa v tomto duchu budú niesť tak prednášky, ako aj workshopy a praktická tvorba rodákov-novinárov.   Novinársky a spoločenský prínos Ľudovíta Štúra rozvinú aj exkurzie do slovenských verejnoprávnych médií či návštevy pamätných miest spojených so štúrovcami (Bratislavský hrad, Modra, Devín, Uhrovec). Účastníci kurzu spolu s pedagógmi pripravia zborník zameraný na jubilejný rok Ľudovíta Štúra, ako aj televízne, rozhlasové a printové novinárske prejavy. Certifikát o absolutóriu Letnej školy žurnalistiky 2015 im bude udelený na záver celého podujatia v Moyzesovej sieni, kde sa bude konať slávnostný ceremoniál. Zúčastnia sa ho okrem krajanov-novinárov aj absolventi tohtoročného SAS-u.

(ebach)

Bližšie informácie: Eva Bachletová, 0905 813 782, Katedra žurnalistiky FiF UK Bratislava