Ladislav Hrubý

Všetko najlepšie k meninám, najmä veľa zdravia, šťastia a tvorivého elánu Vám praje

Ladislav Hrubý