Prezentácia knihy historika Petra Hubu Hviezd sa dotýkať – Ružomberok 27. 3. 2024

Prezentácia knihy historika Petra Hubu Hviezd sa dotýkať – Ružomberok 27. 3. 2024

Mestská knižnica Ružomberok a Literárny klub ružomberských spisovateľov

pozývajú

 

na prezentáciu životopisnej knihy historika Petra Hubu
Hviezd sa dotýkať – vedzte, že zvem sa Hviezdoslav


v stredu 27. marca 2024 o 16.30 hod.
v Mestskej knižnici Ružomberok, Podhora 33, odd. beletrie na poschodí

 

Moderuje: Radislav Kendera

 

***

O autorovi:

Peter Huba (* 1949) je slovenský regionálny historik, vydavateľ, spisovateľ a prozaik. Zameriava sa prevažne na historické romány, rozprávky, povesti a monografie miest a obcí. 
Narodil vo Veličnej, historické vedy študoval na Filozofickej fakulte Komenského univerzity v Bratislave. Už počas štúdia sa stal riaditeľom Okresného archívu v Dolnom Kubíne, neskôr riaditeľom Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Pracoval ako vedúci oddelenia v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, neskôr sa stal jeho riaditeľom. V roku 1993 založil vlastné Vydavateľstvo – Peter Huba. V roku 1997 sa stal štátnym intendantom Oravského kultúrneho centra v Dolnom Kubíne. V roku 2008 bol poverený riadením Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktorá pod jeho vedením prešla celkovou rekonštrukciou. Vďaka svojím zásluhám získal mnohé ocenenia ako Cena primátora mesta Dolný Kubín (2008), Bronzová cena Matice slovenskej (2019) a Cena mesta Dolný Kubín (2020). Žije a pracuje v Dolnom Kubíne.

Je autorom viac ako stovky kníh. Debutoval knihou Oravský hrad, zostavil monografie viacerých oravských a liptovských obcí a miest. Široká je tvorba P. Hubu pre deti, predovšetkým sa venoval povestiam (Povesti z Oravy I, II, III; Strašidelné povesti z Oravy; Putovanie s duchom dávnych čias). Niektoré z nich vyšli aj v poľskom jazyku. Ďalšou oblasťou tvorby je populárno - náučná literatúra (Príbeh slovenskej hymny a jej autora, V dianí plynúcich časov ) a ďalšie. Z románovej tvorby spomeňme trilógiu Keď národ umieral, kde sa beletrizovanou formou venuje dejinám druhej polovice 19. storočia, boju slovenských vlastencov proti maďarizáciii, až po obdobie tridsiatych rokov 20. storočia.

Román Hviezd sa dotýkať - vedzte, že zvem sa Pavol Hviezdoslav približuje životné cesty a dielo nášho najväčšieho básnika P. O. Hviezdoslava. Román je spracovaný na základe rozsiahlych viacročných výskumov autora, prináša aj dosiaľ nepoznané informácie získané z korešpondencie Hviezdoslava s manželkou a s národovcami ako Viliam Pauliny-Tóth, Jozef Škultéty či Svetozár Hurban Vajanský.

 

Kontakt:
Tatiana Babincová, riaditeľka
Mestská knižnica Ružomberok
Podhora 33, 034 01 Ružomberok
Tel.: 044 43 22 005, 0905 861 759
E-mail: riaditel@kniznicark.sk
Web: www.kniznicark.sk
Online katalóg: https://carmen.kniznicark.sk/Carmen/