Kalendár výročí filmových osobností – JANUÁR 2018

Kalendár výročí filmových osobností – JANUÁR 2018

† 1. 1. 2013     Jozef Zachar (* 13. 12. 1920), režisér, scenárista – 5. výročie úmrtia

* 3. 1. 1943     Tomáš Žilinčík († 9. 1. 1993), herec – nedožitých 75 rokov

† 7. 1. 1978     Hana Meličková (* 27. 1. 1900), herečka – 40. výročie úmrtia

† 7. 1. 2008     Dalibor Hladík (* 14. 5. 1969), novinár – 10. výročie úmrtia

* 8. 1. 1938     Jozef Kočí († 21. 1. 2006), dramaturg, scenárista – nedožitých 80 rokov

† 8. 1. 2008     Emil Bandík (* 14. 8. 1936), vedúci výroby – 10 rokov skonania

† 9. 1. 1993     Tomáš Žilinčík (* 3. 1. 1943), herec – 25. výročie úmrtia

* 10. 1. 1913   Dezider Janda († 18. 12. 1965), herec – 105. výročie narodenia

† 10. 1. 1983   František Papp (* 9. 2. 1930), herec – 35. výročie úmrtia

* 12. 1. 1918   Karol L. Zachar († 17. 12. 2003), herec, režisér – 100. výročie narodenia

† 12. 1. 1968   Leopold Lahola (* 30. 1. 1918), režisér, spisovateľ – 50. výročie úmrtia

† 12. 1. 1983   Daniel Slobodan Živojnovič (* 4. 6. 1905), herec – 35. výročie úmrtia

* 13. 1. 1928   Karol Machata († 3. 5. 2016), herec – nedožitých 90 rokov

* 14. 1. 1943   Juraj Slezáček († 5. 8. 2016), herec – nedožitých 75 rokov

* 15. 1. 1923   Kazimír Barlík († 16. 5. 1994), režisér, dokumentarista – nedožitých 95 rokov

* 16. 1. 1918   Oľga Sýkorová († 15. 11. 1976), herečka – 100. výročie narodenia

* 16. 1. 1933   Ernest Pauš († 25. 4. 1984), herec – nedožitých 85 rokov

† 20. 1. 1998   Július Jaššo (* 5. 1. 1922), scenárista, dramaturg – 20. výročie úmrtia

† 20. 1. 2008   Florián Andris (* 1. 5. 1921), režisér – 10. výročie úmrtia

† 21. 1. 1993   Ján Zimmer (* 16. 5. 1926), hudobný skladateľ – 25. výročie úmrtia

† 21. 1. 2013   Jozef Dóczy (* 19. 11. 1929), herec – 5. výročie úmrtia

* 23. 1. 1923   Jozef Sodoma († 23. 11. 1980), herec – nedožitých 95 rokov

* 27. 1. 1938   Gejza Kendy († 1. 12. 2012), režisér, kameraman – nedožitých 80 rokov

† 28. 1. 2003   František Lukeš (* 29. 1. 1921), kameraman – 15. výročie úmrtia

* 30. 1. 1913   Martin Martinček († 1. 5. 2004), fotograf – 105. výročie od narodenia

* 30. 1. 1918   Leopold Lahola († 12. 1. 1968), režisér, spisovateľ – 100. výročie narodenia

† 30. 1. 2003   Ján Piroh (* 17. 12. 1946), režisér, kameraman – 15. výročie úmrtia

 

Zdroj: interná publikácia Slovenského filmového ústavu (SFÚ)

Kalendár filmových výročí 2018, ktorú zostavila Renáta Šmatláková

 

Viac informácií o tvorcoch slovenskej kinematografie nájdete na www. skcinema. sk.