Jozef Šelestiak (25. 3. 2016)

Vážená redakcia,

nech posolstvo Veľkej noci, vzkriesenia života i novej jari Vám dodá

čo najviac nových tvorivých síl pri obrane a zveľaďovaní kultúry,

ktorá sa v súčasnosti stala veľkou prekážkou mocipánov pri rabovaní sveta!

Jozef Šelestiak