Jozef Králik (20. 12. 2023)

Srdečne ďakujem za želania a pozdrav k nastávajúcim zimným sviatkom, a aj ja osobne vám všetkým želám vianočnú pohodu a naplnenie všetkých vašich želaní a pevné zdravie po celý nový rok 2024. 

S úctou, Jozef Králik