Jaroslav Husár (28. 12. 2017)

Vážená redakcia,

blíži sa rok 2018 a tak Vám prajem radosť z roboty, dobré oči, dobré uši a šikovné prsty, aby ste dokázali dobre oddeliť kúkoľ od pšenice, či plevy od zrna.
S pozdravom
Jaroslav Husár