Janka Bírová, raditeľka Kysucke knižnice v Čadci, a kol. (22. 12. 2016)

Janka Bírová, raditeľka Kysucke knižnice v Čadci, a kol. (22. 12. 2016)

Radostné Vianoce a úspešný nový rok 2017

vám praje PhDr. Janka Bírová, raditeľka

a kolektív pracovníkov Kysuckej knižnice v Čadci