Jana Liptáková (21. 12. 2016)

Jana Liptáková (21. 12. 2016)

Milé, požehnané, radostné Vianoce

a veľa správnych rozhodnutí v novom

roku 2017 v plnom zdraví

želá

Jana Liptáková