Jana Judínyová (24. 3. 2016)

Jana Judínyová (24. 3. 2016)
Vážení a milí priatelia,
prajem Vám pokojné a požehnané prežitie Veľkej noci a veľa pekných jarných dní.
Ďakujem za Vašu priazeň a zostávam s pozdravom
 

Jana Judinyová

 

Príloha: Veľkonočný pozdrav (zvuková pohľadnica)