Jana Judinyová – Pekné Vianoce! (18. 12. 2015)

Jana Judinyová – Pekné Vianoce! (18. 12. 2015)
Vážení a milí priatelia!

Prajem Vám pekné a pokojné prežitie Vianoc a úspešný nový rok 2016.

Ďakujem Vám za priateľstvo, žičlivosť a ústretovosť v tomto roku a teším sa na naše vzájomné kontakty v roku 2016. Všetkým Vám prajem najmä pevné zdravie a silu prekonávať životné prekážky.

S pozdravom
Jana Judinyová