Jana Judinyová (23. 12. 2016)

Jana Judinyová (23. 12. 2016)

Vážení a milí priatelia,

 
srdečne Vás pozdravujem.
 
Dovoľte mi týmto zaželať Vám aj Vašim rodinkám pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a úspešný nastávajúci rok 2017, v ňom najmä pevné zdravie, dobrú rodinu, spoľahlivých priateľov, kúsok šťastia a pozitívnu finančnú bilanciu.
 
Ďakujem za Vašu priazeň a priateľstvo a zostávam s úctou,
Jana Judinyová