Jana Judinyová (12. 4. 2017)

Jana Judinyová (12. 4. 2017)
Pokojné a požehnané prežitie Veľkej noci, pevné zdravie a veľa pekných jarných dní želá

Jana Judinyová

 

 (e-mail z 12. 4. 2017)