Ján Vlnka (8. 1. 2017)

Ján Vlnka (8. 1. 2017)

Prajeme Vám šťastný nový rok 2017, plný pokoja, lásky, zdravia, dobrej roboty, prosperity a požehnanie Pána pre vás a vašu rodinu.

Úprimne želá rodina Vlnkovcov