Ingrid Lukáčová s rodinou (19.12. 2018)

Ingrid Lukáčová s rodinou (19.12. 2018)

Radostiplné Vianoce a šťastlivý nový rok 2019

želá

Ingrid Lukáčová s rodinou

 

Ajhľa, novočlovek!

Je pred polnocou.

Láska kráča.

Nôžky jej blúdia

v srdciach,

kde bez nej

strácajú sa ľudia.

Múdre sú duše,

keď s ňou vedú

jasný rozhovor.

Kráčajme spolu

pre ten jas,

jas Pravdy,

čo budí ľudí,

keď Spása sa rodí

v novočloveku.

Je polnoc.

Boh pomáha hviezde,

nech kvitne v svojej žiare

a vábi do večnosti,

odkiaľ sa k nám sklonil

najmenší a najväčší

novočlovek!

Boh pomáha hviezde

žiariť v ľudských dušiach,

keď dieťa Ježiš vie,

čo všetci iba tušia...