Hana Košková

Prajem Vám

 pekné veľkonočné sviatky naplnené sviežosťou 

z prebúdzajúcej sa prírody a so želaním, aby Literárny týždenník

prestal byť v nemilosti a dokázali sme ho všetci  povzbudzovať tak, ako doteraz.

Hana