Dušan Piršel (15. 12. 2012)

Dušan Piršel (15. 12. 2012)

... pán šéfredaktor,

... blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudský sŕdc. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja. Čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť, zamyslieť sa nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov. Ľudí sa zmocňuje sviatočná nálada, ktorá nám  prináša prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť a potešenie, ktoré sa ako prirodzené vlastnosti človeka na Vianoce prejavujú v najčistejšej podobe úprimnosti ľudských citov. Každému akosi viac záleží na priateľoch, na blízkych a úcta k rodine nadobúda zväčšený rozmer. Pripravme sa teda na ne spoločne a vychutnajme si ich.    Nech všetko to dobré a krásne tak skoro nevyprchá z našich životov a z nášho každodenného správania sa jeden k druhému. Nech vianočný čas trvá čo najdlhšie. Chcem zároveň využiť túto príležitosť nato, aby som sa  Vám  úprimne poďakoval za Vašu obetavú prácu  . Vážim si ju  a verím , že vo svojich  aktivitách budete  pokračovať. Želám Vám krásne Vianoce a zaslúžený odpočinok , relax v kruhu najbližších a pokoj v duši nech vám vydrží po celý rok.

S pozdravom,

PhDr. Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava

ipr_logo_150

Sekretariát IPR:  02/59 209 106

Fax: 02/  54 65 00 63

Ústredňa: 02/ 54 65 13 54 - 55

https://www.iprba.sk/