Literárna súťaž Dolnozemské zlaté pero 2023 (Uzávierka: 1. 5. 2023)

Literárna súťaž Dolnozemské zlaté pero 2023 (Uzávierka: 1. 5. 2023)

Spolok Slovákov v Bulharsku vyhlasuje

IV. ročník literánej súťaže

Dolnozemské zlaté pero 2023

venovaný príchodu prvej učiteľky do Gornej Mitropolije Marie Matejovskej

Uzávierka: 1. 5. 2023

Práce posielajte na e-mail zlatepero.ssb@gmail.com.

Propozície súťaže si môžete pozrieť na https://www.ssb.sk/dolnozemske-zlate-pero/

***

Poslanie súťaže: Súťaž bude prebiehať elektronickou formou, výstupom bude zborník v elektronickej podobe. Poslaním súťaže je podporiť literárnu tvorbu Slovákov žijúcich na Dolnej zemi s cieľom inšpirovať a prezentovať mladú generáciu v literárnej tvorbe v materinskom jazyku, možnosťou rozvíjať svoj talent a prostredníctvom literárnych časopisov uverejniť svoju tvorbu na Slovensku.

Súťaž podporujú: časopis Dotyky (časopis pre mladú literatúru a umenie), časopis Fajauka (časopis Spolku Slovákov z Bulharska) a Literárny týždenník (časopis Spolku slovenských spisovateľov).

Propozície literárnej súťaže: Súťaž je určená Slovákom, ktorí žijú na Dolnej zemi (Slováci z Bulharska, Slováci z Rumunska, Slováci z Juhoslávie, Slováci z Maďarska) a tvoria v slovenskom jazyku a Slovákom, ktorí žijú na území Slovenska a majú pôvod na Dolnej zemi.