Do nového roka s novými knihami (10. 1. 2018)

Do nového roka s novými knihami (10. 1. 2018)

Knižnica pre mládež mesta Košice v závere roka rozšírila pre svojich čitateľov fond o najzaujímavejšie knižné novinky. Vďaka projektu „Nové knihy“ pribudlo 817 kníh rôznych žánrov. Knihám sa tešia detskí čitatelia v pobočkách knižnice po celom meste.

Knižnica vyberala a nakupovala pre všetky svoje pobočky, preto sa k najnovším knižným novinkám dostanú deti po celom meste. „Máme 21 pobočiek a  pri výbere kníh sme rovnako ako po minulé roky zohľadňovali ich individuálne potreby vyplývajúce z počtu a typu používateľov“, hovorí o predvianočných nákupoch knižnice zástupkyňa riaditeľky Knižnice pre mládež mesta Košice, Kamila Prextová. „Na nákup sme využili projekt Fondu na podporu umenia - Nové knihy, ktorý nám pomohol obohatiť ponuku pre prioritnú vekovú skupinu našej knižnice, mladších čitateľov vo veku od 6 do 15 rokov.“ Knižnica ale nakupovala priebežne po celý rok, aby mohla disponovať vždy tým najkvalitnejším a najzaujímavejším z pôvodnej aj prekladovej literatúry. Za rok 2017 jej pribudlo 5 854 zväzkov, z čoho 4 925 kusov tvorí beletria a 929 kusov náučná literatúra. „A aby sa naši mladí čitatelia, alebo ich rodičia vedeli lepšie orientovať v aktuálnych novinkách detskej literatúry na trhu aj tento rok sme vydali katalóg Najlepších detských kníh. Ten je dostupný v digitálnej podobe na našej webovej stránke www.kosicekmk.sk a v printovej, vo všetkých pobočkách knižnice“, dodáva Kamila Prextová.

Nákup literatúry bol financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

 

Foto: archív Knižnice pre mládež mesta Košice

 

(Zdroj: KMMK, e-mail z 10. 1. 2018)