Do 5. 3. – Výstava VIOLY KRUPOVEJ Feeling happy :) – vo Vile Flóra v Starom Smokovci (Trvá od januára 2017)

Do 5. 3. – Výstava VIOLY KRUPOVEJ Feeling happy :) – vo Vile Flóra v Starom Smokovci (Trvá od januára 2017)

Tatranská galéria v Poprade pozýva

na výstavu tzv. manipulovanej fotografie, autorky žijúcej v Dauhe

Viola Krupová  Feeling happy :)

do nedele 5. marca 2017 vo Vile Flóra v Starom Smokovci.

 

***

Ide o recesiu z dnešného „skratkovitého“ individualistického spôsobu života.

 

---

Kontakt/informácie:

Bc. Michaela Schütz, asistentka riaditeľky TG v Poprade

Tatranská galéria Poprad

Hviezdoslavova 341/12, 058 01 Poprad