Do 28. 8. – Výstava Juraj Kollár: Obytná zóna – v Praetoriu v Banskej Bystrici (Výstava trvá od 16. 6. 2016)

Do 28. 8. – Výstava Juraj Kollár: Obytná zóna – v Praetoriu v Banskej Bystrici (Výstava trvá od 16. 6. 2016)

Juraj Kollár: Park, 2015, olej na plátne, 90 x 130 cm

 

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici

na výstavu

Juraj Kollár: Obytná zóna

v Praetoriu na Nám. Š. Moysesa 25  v Banskej Bystrici.

***

Kurátorka: Katarína Bajcurová
***
Maliar Juraj Kollár predstavuje v Stredoslovenskej galérii na výstave pod názvom Obytná zóna rozsiahly výber zo svojej najnovšej tvorby, pričom väčšia časť diel tu má svoju výstavnú premiéru. Je stelesnením súčasného umelca – zakotvený doma na Slovensku, vo vzťahoch, ktoré si tu utvoril, je zároveň kozmopolita a nomád, ktorý rád putuje Európou a vie byť doma aj v iných krajinách (pripomeňme, že žil a tvoril dlhší čas v Paríži a táto méta, splynúť aj s iným ako s domácim prostredím ho neopúšťa podnes). Maľba a maliarstvo je spôsobom jeho života, splynutím s ním, preto aj život naokolo, vo všetkých svojich stránkach, vstupuje do jeho diel. Rád pracuje s klasickými maliarskymi žánrami, v jeho tvorbe nájdeme krajiny, portréty, akty, zátišia, figurálne aj animálne kompozície, zaujíma ho gestická, geometrická, abstraktná i „realistická“ figurálna maľba.

***

Viac: TU

EVENT - Juraj Kollár - Obytná zóna

***