Do 24. 2. – Výstava krajinárskej fotografie KAROLA DEMUTHA TATRY PRÍVETIVÉ – KALENDÁROVÉ (Výstava trvá od 24. 1. 2017)

Do 24. 2. – Výstava krajinárskej fotografie KAROLA DEMUTHA TATRY PRÍVETIVÉ – KALENDÁROVÉ (Výstava trvá od 24. 1. 2017)

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, vydavateľstvo kalendárov SPEKTRUM GRAFIK, a. s., a autor KAROL DEMUTH
pozvývajú

na výstavu krajinárskej fotografie

TATRY PRÍVETIVÉ – KALENDÁROVÉ

Človek v krajine a krajina v človeku

pri príležitosti jeho životného jubilea Karola Demutha

od 24. januára do 24. februára 2017 v spoločenskej sále na I. poschodí ŠVK v Banskej Bystrici.

 

Kurátor výstavy: Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karol Demuth: Velická dolina – Kvetnica, Vajskovský potok, Dolina Kežmarskej Bielej vody – Rakúska poľana

Foto: archív autora