Do 20. 12. – Výstava ŠTEFANA BOBOTU – v Dome kultúry Ružinov v Bratislave (výstava trvá od 6. 11. 2017)

Do 20. 12. – Výstava ŠTEFANA BOBOTU – v Dome kultúry Ružinov v Bratislave (výstava trvá od 6. 11. 2017)

Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva

na výstavu

ŠTEFAN BOBOTA

od 6. novembra do 20. decembra 2017

vo foyeri Domu kultúry Ružinov.

 

Kurátorka a text katalógu: Mária Horváthová

 

.

 

***

Štefan Bobota sa narodil 29. augusta 1942 v Šuranoch. V rokoch 1956 – 1960 študoval na grafickom oddelení na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave a v rokoch 1960 – 1966 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Ladislava Čemického a prof. Petra Ma­tejku. V rokoch 1972 – 2008 pôsobil ako docent na Vysokej škole výtvarných umení a na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Š. Bobota žije v Bratislave a venuje sa komornej i monumen­tálnej maľbe, kresbe a grafike. Je autorom mnohých monumentál­nych diel do architektúry a jeho diela sú v majetku viacerých galérií na Slovensku i v zahraničí (Slovenská národná galéria, Galéria mes­ta Bratislavy, Oblastná galéria v Banskej Bystrici, Galéria umenia v Nových Zámkoch, Galéria mesta Fredrigstad, Nórsko...). Má za sebou početné výstavy, workshopy a sympóziá. V rokoch 2016 – 2017 vystavoval na medzinárodnej slovensko – talianskej výstave KONTAKTY – CONTATTI v Lapidáriu Bratislavského hradu, v Umbrii vo Villa Graziani v San Giustino a v Slovenskom inštitúte v Ríme.

 

VIAC: Štefan Bobota (skladačka)