Diskusia s mladým prozaikom a scenáristom PETROM BALKOM v Trnace (30. 7. 2020)

Diskusia s mladým prozaikom a scenáristom PETROM BALKOM v Trnace (30. 7. 2020)

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

pozýva

na diskusiu Dada Nagya

s mladým prozaikom a scenáristom Petrom Balkom

30. júla 2020 o 17.00 hod.

v knižničnej záhrade Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave