Cyrilometodské dni v Terchovej patrili aj kultúre (3. – 5. 7. 2022)

Cyrilometodské dni v Terchovej patrili aj kultúre (3. – 5. 7. 2022)

Akademický maliar Jozef Vydrnák (vľavo) počas vernisáže v Terchovskej galérii umenia. Foto: Igor Válek

 

Jedno z najtradičnejších podujatí, ktoré sú na Slovensku venované silnému a stále živému odkazu sv. Cyrila a sv. Metoda, teda Cyrilometodske dni (CMD) v Terchovej, sa v plnej sile dožilo – viac než symbolicky – Kristových rokov. V dňoch 3. až 5. júla 2022 sa totiž na severozápade Slovenska konal už 33. ročník tohto širokospektrálneho podujatia, ktoré vychádza hlavne z tradičných duchovných a kultúrnych hodnôt a venujú sa v plnej zodpovednosti a spoločenskej potrebe ich šírenia.

Dôvodov na všestranné priblíženie a najmä aktualizovania nadčasového odkazu misie solúnskych bratov, patrónov Slovenska a Európy, je viacero. Napríklad aj ten, že sú zároveň patrónmi tunajšieho kostola, ktorý je vôbec najväčším chrámom na území Slovenska zasväteným práve im. Aj preto v Terchovej ako prví zorganizovali na Slovensku i v niekdajšej federácii podujatie, ktoré sa otvorene, sebavedome, kultivovane a atraktívne sa hlásilo k duchovným hodnotám kultúrneho dedičstva.

Organizátori CMD tradične pre účastníkov okrem duchovného rozmeru pripravili aj tohto roku bohatý pestrý sprievodný kultúrny program ako priestor pre pôvodnú tvorbu. Integrálnou súčasťou bohatej programovej skladby opäť boli koncerty klasickej hudby, chrámového spevu i folklórne vystúpenia. Ale aj vernisáž výstavy všestranného výtvarného umelca JOZEFA VYDRNÁKA, ktorého značná časť tvorby má sakrálny charakter a vychádza z duchovných inšpirácií. Nechýbalo ani uvedenie knihy JOZEFA MIČA Vášeň zvaná film.

Treba ešte povedať, že je mimoriadne dôležité, že organizátori CMD majú na zreteli, že svätí muži Cyril a Metod sú dôkazom a zároveň potvrdením, že na pomyselnej stavbe monumentálnej európskej duchovnosti je nezanedbateľná časť muriva práve slovenská.

IGOR VÁLEK

 

Jeden z vystavených obrazov Jozefa Vydrnáka
s názvom Ján Krstiteľ – Pánov krst. Reprofoto: autor