Čo si myslíme o občianstve EÚ, využívaní médií, zamestnanosti, eure či energetickej únii? (11. 3. 2016)

Čo si myslíme o občianstve EÚ, využívaní médií, zamestnanosti, eure či energetickej únii? (11. 3. 2016)

Každoročne sa v tomto období zverejňuje Národná správa prieskumu Eurobarometer, ktorý skúma postoje Slovákov k občianstvu EÚ, využívaniu médií, zamestnanosti, euru či energetickej únii.
Z prieskumu vychádza, že Slováci sú oveľa viac spätí so svojím mestom (92%) alebo štátom (95 %) ako s Európskou úniou. S EÚ sa cíti byť spätá necelá polovica (46%).
Občanmi EÚ sa cítia byť skôr mladí ľudia, vysokoškolsky vzdelaní ľudia a ľudia pravicovo orientovaní. Svoje práva občana EÚ pozná len o niečo viac ako polovica (52 %) Slovákov, takmer tri štvrtiny (71 %) by o týchto právach chceli vedieť viac.

Za najpozitívnejší výsledok Európskej únie považujú Slováci voľný pohyb osôb, tovarov a služieb v rámci EÚ (75 %). Za ďalšie dôležité úspechy EÚ považujú obyvatelia Slovenska euro (49 %) a mier medzi členskými štátmi EÚ.

Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v tejto súvislosti uviedol: „Dôvody poklesu pocitu spätosti s Európskou úniou súvisia aj so spôsobom akým politici v uplynulom období komunikovali utečeneckú krízu a jej dopady na Slovensko. Ľudia citlivo vnímajú vyjadrenia politických lídrov, ktorí na jednej strane proklamujú proeurópsky postoj a zároveň sa negatívne vymedzujú voči Európskej únii a jej inštitúciám. Teší ma však, že prevažná väčšina Slovákov sa cíti byť európskymi občanmi, cenia si úspechy európskej integrácie a majú záujem dozvedieť sa viac o EÚ.“
Prieskum skúmal aj faktory, ktoré nás Európanov spájajú. Podľa Slovákov najsilnejšími faktormi, ktoré vytvárajú pocit komunity medzi občanmi EÚ sú geografická poloha (45%), história (30%) a kultúra (26%). Na európskej úrovni je poradie rozdielne – na prvom  mieste je kultúra (28%), potom nasleduje história (24%) a na treťom mieste je prekvapujúco šport (22%).

Zamestnanosť a rast, podpora eura

Ekonomickú situáciu, ako na Slovensku tak aj v rámci celej EÚ, vnímajú obyvatelia Slovenska pozitívnejšie ako v minulosti. Stav slovenskej ekonomiky považuje za dobrý necelá tretina (30%) ľudí. Až dve tretiny (66%) Slovákov majú opačný názor a situáciu v slovenskej ekonomike hodnotia negatívne.

Euro ako spoločnú menu stále podporuje väčšina ľudí (78%). Sú to predovšetkým študenti, ľudia vysokoškolsky vzdelaní, manažéri a tiež ľudia vo veku 25 – 39 rokov. Naopak, najmenej euro podporujú nezamestnaní (58%).

Energetická únia – sme za nižšie ceny energií

Spoločnú energetickú politiku EÚ, ktorá je pod taktovkou slovenského podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, dnes podporuje 70% Slovákov, hlavne z radov mladších ľudí, študentov a manažérov. Jej hlavnou prioritou by mala byť garancia rozumných cien za energie (41%). Podľa opýtaných by medzi priority energetickej únie mala patriť ochrana životného prostredia (30%) a rozvíjanie energie z obnoviteľných zdrojov (28%).

Pozeráme hlavne na televízor

Pokiaľ ide o využívanie médií, na Slovensku je najvyužívanejším médiom televízia, ktorú denne sledujú štyri pätiny (80%) ľudí. Nasleduje rádio (55%), internet (53%), tlač  denne číta necelá pätina (19%) Slovákov.

Iba necelá polovica (46%) opýtaných si myslí, že je cez naše médiá dobre informovaná o  záležitostiach EÚ dobre informovaná, hlavným zdrojom informácií je televízia (60%), po nej nasleduje internet (22%).
Za modernú metódu získavania informácií o politických záležitostiach EÚ považuje väčšina Slovákov (60%) sociálne siete, ktoré slúžia ako dobrý spôsob na vyjadrenie politických názorov (55%), ale tiež spôsob, ako u ľudí vyvolať záujem o politické záležitosti (57%).

V prieskume, ktorý uskutočnili v novembri minulého roku, na Slovensku išlo o vzorku 1 027 opýtaných.

(Zdroj: Zastúpenie EK v SR. e-mail z 11. 3. 2016)

 

Kontakt:
Ingrid Ludviková

Tlačové oddelenie, Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Palisády 29, 811 06 Bratislava

E-mail: ingrid.ludvikova@ec.europa.eu
Tel.: 02/5920 3269
Mobil: 0
949 213 374

Web: www.europa.sk

TWITTER: @ZEKvSR
Facebook: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku