Cena P. O. Hviezdoslava 2015 – Uzávierka súťaže sa predlžuje DO 8. OKTÓBRA 2015

Cena P. O. Hviezdoslava 2015 – Uzávierka súťaže sa predlžuje DO 8. OKTÓBRA 2015

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) vyhlasuje

súťaž prekladateľov v oblasti prekladu slovenských literárnych diel do cudzích jazykov

CENA PAVLA ORSZÁGHA HVIEZDOSLAVA.

Ocenený bude zahraničný prekladateľ, ktorý aktívne prekladá diela slovenských spisovateľov píšucich v slovenskom jazyku. Popri členských organizáciách AOSS môže prekladateľov nominovať každý priaznivec slovenskej literatúry bez teritoriálneho alebo občianskeho obmedzenia.

Nominant musí spĺňať zásadnú podmienku – vydať svoj preklad v cudzom jazyku za hranicami SR. Jeho prekladateľská tvorba zo slovenskej literatúry by mala mať dlhodobý charakter. Nominácie treba poslať do 8. OKTÓBRA 2015 (pôvodný termín 30. 9. 2015 sa predĺžil) na adresu: Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Laurinská 2, 815 08 Bratislava.