Augustová tvorivá dielňa pre verejnosť v budove Praetoria SSG v Banskej Bystrici – 29. AUGUST

Augustová tvorivá dielňa pre verejnosť v budove Praetoria SSG v Banskej Bystrici – 29. AUGUST

* Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pozýva na augustovú tvorivú dielňu pre verejnosť v sobotu 29. 8. od 13. do 16. hod.  v budove Praetoria na Nám. Š. Moysesa 25, ktorá bude obsahovo a formálne nadväzovať na výrazovo a umelecky rozmanitú výstavu 10 rokov maľby. Vstupné: 3 € dospelí/1,50 € deti, žiaci, dôchodcovia/ZŤP zadarmo; v prípade záujmu sa prosím objednajte vopred na tel. č: 048/470 1624, 470 1615 alebo e-mailom na edukacne@ssgbb.sk do piatka 28. 8. 2015 do 12. hod.; kontaktné osoby: Mgr. Jana Gamcová, Mgr. Martina Martincová.