Alexander B. Molnár (10. 1. 2017)

Alexander B. Molnár (10. 1. 2017)

Ďakujem za milé priania a opätujem ich svojou péefkou.

Srdečne pozdravujem a prajem do nového roku 2017 pevné zdravie a mnoho tvorivých úspechov a veľa verných čitateľov.

Alexander B. Molnár

výtvarný fotograf