9. 4. – Všetci ste v mojom srdci prítomní – Pásmo veršov Mikuláša Kováča (1934 – 1992) – v KLUBE HaD v Banskej Bystrici

9. 4. – Všetci ste v mojom srdci prítomní – Pásmo veršov Mikuláša Kováča (1934 – 1992) – v KLUBE HaD v Banskej Bystrici

FDU Akadémie umení v Banskej Bystrici a Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici pozývajú na podujatie

Všetci ste v mojom srdci prítomní

Pásmo veršov významného slovenského básnika
Mikuláša Kováča (1934 – 1992)
po prvýkrát inscenované v dramatickej javiskovej podobe

9. apríla 2018 o 18.30 hod.
v KLUBE HaD na Hornej 95 v Banskej Bystrici.


Účinkujú:
* poslucháči 3. ročníka herectva FDU Akadémie umení v Banskej Bystrici
Petra Dzuríková, Samuel Gáfrik, Matúš Hollý, Nikola Kozáková, * Peter Magurský, Patrícia Marikovská, Katarína Sačková, Martin Stolár, Michaela Trávničková, Eduard Valašík
* Sólo na cimbal: Anežka Hudáčková
* Scenár, réžia: Lucia Rakúsová
* Hudobná spolupráca: Mgr. art. Martin Budinský, ArtD.
* Pedagogické vedenie: Mgr. art. Zuzana Laurinčíková, ArtD.
* Projekt vznikol v spolupráci s Konzervatóriom J. L. Bellu v Banskej Bystrici