9. 3. – Prezentácia kolektívnej monografie o bábkarovi a básnikovi JOZEFOVI MOKOŠOVI – v Divadle Lab v Bratislave

9. 3. – Prezentácia kolektívnej monografie o bábkarovi a básnikovi JOZEFOVI MOKOŠOVI – v Divadle Lab v Bratislave

Slovenské centrum UNIMA a Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave pozývajú

na prezentáciu kolektívnej monografie

Dagmar Inštitorisovej, Andrey Bokníkovej,  Idy Hledíkovej, Barbory Krajč Zamiškovej, Matúša Mikšíka a Petra Tilajčíka

ČÍTANIE V MYSLI BÁBKARA A BÁSNIKA (JOZEFA MOKOŠA)

 

vo štvrtok 9. marca 2017 o 17.00 hod. v Divadle Lab na Svoradovej č. 4 vo VŠMU v Bratislave. 

Knihu uvíta do života p. Daniel Hevier so študentmi Jozefa Mokoša. 

 

Kontakt/informácie:
prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.

hlavná autorka publikácie

E-mail: dagmar.institorisova@gmail.com

Mobil: 0905/148796